top of page
Graduation Hat Throw

Shoulder

Advanced course

Graduating and obtaining a certification is an important part of quality assurance and a confirmation of the participant's level of knowledge. It also contributes to the development of a more homogeneous and competent professional body that raises the status of ultrasound diagnostics and increases patient safety.

Like previous courses, the degree course is divided into two full days.

The first day is devoted to repetition of optional elements based on the participants' wishes. During the second day, a seminar is held for discussion of submitted patient cases and selected articles / studies.
The course ends with both theoretical and practical tests.

After completing the degree course, a certificate is issued to you who are an ST doctor that the course meets the National Board of Health and Welfare's requirements for certain parts (see below).

As leg. naprapath, you can apply for continuing education credits for the course.

Kursens mål

Målet med kursen är att kontrollera deltagarens teoretiska och praktiska kunskaper i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik samt repetera och förbättra eventuella kunskapsluckor. Efter avslutad kurs ska deltagaren på egen hand kunna undersöka och diagnostisera majoriteten av skador och åkommor i både övre och nedre extremitet. Deltagaren ska kunna dokumentera eventuella fynd i både bild och text samt adekvat kunna kommunicera sådana med patienter och eventuellt andra vårdgivare. Deltagaren ska även på ett kritiskt sätt kunna resonera och diskutera ultraljudsbilder med kliniska fynd och tester. 

Upplägg & Innehåll

Likt tidigare kurser är examenskursen uppdelad på två heldagar. 

Första dagen ägnas åt repetition av valfria moment utifrån deltagarnas önskemål. Under andra dagen hålls seminarium för diskussion av inskickade patientfall samt utvalda artiklar/studier. 


Kursen avslutas med både teoretiskt och praktiskt prov. 

Efter fullföljd examenskurs så utfärdas för dig som är ST-läkare ett intyg på att kursen uppfyller socialstyrelsens krav på vissa delmoment (se nedan).

Som leg. naprapat kan du ansöka om fortbildningspoäng för kursen.

Material & kurslitteratur

I kursen ingår digitalt material innehållande samtliga teoretiska och praktiska moment.

Det går även att köpa kursmaterialet i tryckt form(kompendium) till ett pris på 350kr.

Utöver tillhandahållet material rekommenderas även följande litteratur:

Fundamentals of Musculoskeletal Ultrasound, Jon A. Jacobson.

Practical Musculoskeletal Ultrasound, Eugene McNally

Musculoskeletal ultrasound, Marnix Van Holsbeeck

Kursdatum

Datum:

9-10/12 2024

Plats:

Medema Physio, Kista Stockholm

Pris:

6000kr exkl. moms

För att kunna delta i denna kurs krävs genomförd grundkurs och samtliga fördjupningssteg

+
bottom of page