top of page
Graduation Hat Throw

Shoulder

Graduating and obtaining a certification is an important part of quality assurance and a confirmation of the participant's level of knowledge. It also contributes to the development of a more homogeneous and competent professional body that raises the status of ultrasound diagnostics and increases patient safety.

Like previous courses, the degree course is divided into two full days.

The first day is devoted to repetition of optional elements based on the participants' wishes. During the second day, a seminar is held for discussion of submitted patient cases and selected articles / studies.
The course ends with both theoretical and practical tests.

After completing the degree course, a certificate is issued to you who are an ST doctor that the course meets the National Board of Health and Welfare's requirements for certain parts (see below).

As leg. naprapath, you can apply for continuing education credits for the course.

Utbildningens mål

Målet med examensutbildningen är att ge deltagaren både grundläggande och djupgående teoretiska och praktiska kunskaper i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik.

Efter genomförande av utbildningens samtliga steg ska deltagaren på egen hand kunna undersöka och diagnostisera majoriteten av skador och åkommor i både övre och nedre extremitet. Deltagaren ska kunna dokumentera eventuella fynd i både bild och text samt adekvat kunna kommunicera sådana med patienter och eventuellt andra vårdgivare. Deltagaren ska även på ett kritiskt sätt kunna resonera och diskutera ultraljudsbilder med kliniska fynd och tester. 

Upplägg & Innehåll

Kursprogrammet är indelat i sex kurser där varje del består av två dagar som fylls med teori men framför allt praktiskt handhavande under handledning från erfarna lärare. Det kommer att ingå patientfall med verkliga patienter, men den största delen av praktiken kommer att utföras på dig själv och dina kurskollegor. Detta ger en riktigt bra möjlighet för feedback mellan deltagare. Antalet deltagare är aldrig fler än 3 per maskin och du är välkommen oavsett vilken maskin du har på din klinik.

Kursen delas in i:

  • Grundkurs

  • Fördjupning axel

  • Fördjupning armbåge & hand

  • Fördjupning underben & fot

  • Fördjupning knä, lår & höft

I fördjupningsstegen kommer du att få en hemuppgift där du ska börja samla patientfall. Vid examenstillfället kommer vi att diskutera fallen i grupp tillsammans med några andra hemuppgifter. Efter avklarat teoretisk och praktiskt prov kommer ett diplom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik delas ut.

Efter fullföljd examenskurs så utfärdas för dig som är ST-läkare ett intyg på att kursen uppfyller socialstyrelsens krav på särskilda delmoment.

Kursen är framtagen i samarbete med specialist inom respektive område (radiolog, ortoped, allmänläkare, akutläkare).

bottom of page