top of page
_EPX8701.JPG

Shoulder

Advanced course

Injuries and pain around the shoulder are very common and often constitute a diagnostic difficulty due to the complexity of the joint and non-specific clinical tests. Most of the injuries are of extra-articular genesis and are well suited for examination with ultrasound.

In comparison with MRI, ultrasound has many advantages such as a higher resolution, the possibility of dynamic examination in real time and comparison with a healthy side.

A well-performed ultrasound examination of the shoulder requires good knowledge of both anatomy and practical skills as well as knowledge of common pitfalls.

And

This advanced course contains both extensive theoretical and practical blocks.

Great focus is placed on practical learning with a lot of scanning.

Kursens mål

Målet med kursen är att ge deltagaren en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap i ultraljudsundersökningar av underben, fotled och fot. Efter genomförd kurs ska deltagaren på egen hand kunna undersöka och diagnostisera vanligt förekommande skador och åkommor i dessa områden.

Deltagaren ska lära sig mer avancerade systeminställningar samt lära sig använda doppler.

Kurser syftar även till att ge deltagaren behörighet till mer avancerade kurser inom fotled och fot.

Deltagande vid denna kurs kräver genomförd grundkurs eller motsvarande kunskaper.

Upplägg & Innehåll

Denna kurs omfattar två heldagar där vi blandar teoretiska föreläsningar med praktiskt arbete.

Under dag två demonsterar vi live-scanning av ett par patienter med besvär i underben, fotled eller fot. 

 

I kursen kommer vi bl.a att gå igenom följande anatomi/strukturer:

Hälsena, plantarfascia, underbenets muskulatur, tarsaltunnel, fotleder, peroneussenor, laterala- & mediala fotledsligament, tårnas plantarplattor. 

Andra kursmoment:

  • Grundläggande teori och praktik av doppler(fokus DVT).

  • Introduktion till ultraljudsvägledda interventioner i underben, fotled och fot.


Efter avslutad kurs ska deltagaren skicka in patientfall samt läsa ett antal utvalda artiklar som del i en portfölj inför examenstillfället.

Material & kurslitteratur

I kursen ingår digitalt material innehållande samtliga teoretiska och praktiska moment.

Det går även att köpa kursmaterialet i tryckt form(kompendium) till ett pris på 350kr.

Utöver tillhandahållet material rekommenderas även följande litteratur:

Fundamentals of Musculoskeletal Ultrasound, Jon A. Jacobson.

Practical Musculoskeletal Ultrasound, Eugene McNally

Musculoskeletal ultrasound, Marnix Van Holsbeeck

Tid & plats

Datum:

12-13/9 2024

Plats:

Medema Physio, Kista Stockholm

Pris:

6000kr exkl. moms

Deltagande vid denna kurs kräver genomförd grundkurs eller motsvarande kunskaper.

+
bottom of page